Ekolistosgb

Sağlık Taramaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15.maddesi işverenin; İşe girişlerde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına ve işyeri hekiminin ön gördüğü periyodik aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarını hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.
Çalışan personellerin sağlığını takip etmek ve kayıt altına almak için iş yeri hekimlerinin işverenden talep ederek azami yapılması gereken mevzuatın gereği olan tahlil ve tetkiklerin
1- AKCİĞER GRAFİSİ
2- HEMOGRAM TAHLİLİ
3- TAM İDRAR TAHLİLİ
4- İŞİTME TESTİ (Odiometre)
5- SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
6- AÇLIK KAN ŞEKERİ
7- KAN GRUBU
8- GÖZ MUAYENESİ(Otorafraktometre ile)
9- PORTÖR TETKİKLERİ
10-KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ (AST/ALT/GGT)
11-BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ (ÜRE/KREATİNİN)
12-HEPATİT B TESTİ
13-SEROLOJİK TETKİKLER
14-İDRARDA VE KANDA, KURŞUN-TOLUEN-FENEOL
15-VANİL MANDELİK ASİT
16-HİPURİK ASİT
17- DİĞER TETKİK VE TAHLİLLER
en doğru bir şekilde yapılmasını sağlamaktayız.
İŞÇİ PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ
İş yerlerinde çalışanlara ilk işe girişte alınan sağlık raporu yetmeyecek, periyodik zamanlarda (çok tehlikeli iş yerlerinde yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde üç yılda bir) sağlık muayenesi olmak zorundadır. Eğitimi sağlanmış kalifiyeli personel istihdam etmenin yanında çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları ve ilerde oluşabilecek meslek hastalıkları tespit edilerek çalışanın maksimum verimliliğinin sağlanması hem yasal bir zorunluluk hem de iş kalitesi ve performansı açısından çok önemlidir.
MOBİL SAĞLIK ARACI
Mobil sağlık araçları ile, çalışanların sağlık taramaları ve kontrolleri iş yerinizde gerçekleştirilerek herhangi bir iş kaybı yaşanmadan uzman hekimlerimiz kontrolünde sağlık hizmetleri verilebilmektedir. Mobil sağlık aracının tercih edilmesinin en önemli nedeni, iş yerlerine sağladığı zaman ve iş gücü tasarrufudur. Çalışanların fiziki muayene ve sağlık raporları işe girişle birlikte başlar, iş yeri tehlike sınıfına göre değişim göstermekle birlikte çalışma hayatı boyunca devam eder. Konusunda uzman sağlık kadromuzla iş yerinizde, hem yasal yönden yapılması gereken test ve kontroller konusunda size danışmanlık ediyor, hem gerekli sağlık hizmetlerini iş yerinizde iş akışını aksatmaya sebebiyet vermeden gerçekleştiriyor, sonuçları yorumluyor ve aynı zamanda yıl boyu periyodik kontrollerini de iş yerinizde takip ediyoruz.

Bizim İçin Önemlisiniz İşinizi Şansa Bırakmayın.

İletişim