Ekolistosgb

S.S.S

S.S.S

AKLINIZDA SORU İŞARETİ KALMASIN Siz değerli ziyaretçilerimiz için sıkça karşılaştığımız soruları derledik ve cevapları ile birlikte bilginize sunduk.

Tehlike Sınıfı Kaça Ayrılmaktadır ve Sınıfımı Nasıl Öğrenebilirim?
İşyeri Tehlike Sınıfı üçe ayrılır. 1-Çok Tehlikeli 2- Tehlikeli 3- Az Tehlikeli olmak üzere NACE kodunuzdan işyerinizin tehlike sınıfını öğrenebilirsiniz.


NACE Kodu nedir
Her şirketin faaliyet alanını belirten uluslararası koddur. NACE kodunuz, SGK işyeri sicil numaranızın ilk 7 hanesinin ilk hanesi çıkarıldıktan sonra kalan sayılardır. 12345678901234567890123 (23 hane) NACE Kodunuz: 23.45.67 (6 hane)

İSG Hizmetlerinde Devlet desteği Nasıl Olacak?
Bilindiği gibi destek, 10′ dan az çalışanı olan ve iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 01.01.2014 tarihinden itibaren başlayan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerini kapsıyor.
İşyerlerindeki Çalışan Sayısı Nasıl Tespit Edilecek? İşyerlerinin tespitinde öncelikle işverenin SGK’ ya kayıtlı gözüken çalışan sayısı göz önünde bulundurulacak. Birden fazla işyeri olan işverenler için Türkiye genelindeki işyerlerinde çalışan toplam kişi sayısı dikkate alınacak. Yani kısaca devlet, ‘birden fazla şubesi olacak kadar büyüksen ve toplam çalışanlarının sayısı 10′ u buluyorsa sana destek yok.’ diyor. Ayrıca işyerinde ay içerisinde çalışmamış ya da ücreti ödenmemiş çalışanlar ve ay içerisinde giriş çıkış yapanlar da sayıya dâhil edilecek.
Taşeronlar da Sayıya Dâhil Meselâ 9 çalışanınız var ve bir kişi de taşeron firmadan temizlik görevlisi olarak istihdam ettiniz. Çalışan sayınız alt işverenin çalışanıyla beraber 10 ettiği için destekten yararlanamıyorsunuz.
Kimler Sayıya Dâhil Değil? Çırak adayı, çırak ve stajyerler 9 kişi sınırlamasına dâhil değildir. Ayrıca işten ayrılan ve sigorta kaydı iptal edilen çalışanlar da sayıdan düşülüyor.
Destek Miktarı Ne Kadar? Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır. Yani destek, ay bazında asgarî ücrete bağlı olarak bir çalışan için yaklaşık 14 TL ile 17 TL arasında değişecek.
Desteğin Ödenme Şekli Desteği alabilmek için öncelikle İSG Kâtip üzerinde sözleşme yapılması şart. Tabi ki hizmet bir OSGB ya da onaylanmış toplum sağlığı merkezinden alınacak. Ödemeler ise üç aylık dönemler halinde hesaplanacak ve dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödenecek. Eğer işverenin SGK’ ya borcu varsa destek tutarları bu borca mahsup edilecek.
Yaptırımlar Sigortasız ve kayıt dışı eleman çalıştıran işverenler, tespit edildiği durumda destekten 3 yıl boyunca faydalanamayacaklar. Ayrıca devlet tespit tarihine kadar ödemiş olduğu tutarı yasal faiziyle beraber geri alabilecek.

İSG KATİP nedir ?
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programıdır.

İş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti almakla yükümlü müyüm?
6331 sayılı kanuna göre;
Az tehlikeli sınıfta çalışan sayınız 50’nin altında ise 01.07.2016 tarihinde,
Az tehlikeli sınıfta çalışan sayınız 50’nin üstünde ise 01.01.2013 tarihi itibariyle,
Tehlikeli sınıfta çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihi itibariyle,
Çok tehlikeli sınıfta çalışan sayısına bakılmaksızın 01.01.2014 tarihi itibariyle bu hizmetleri almakla yükümlüsünüz.

İdari para cezaları miktarı nedir?
Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3.234 TL (İlk tespitte)
4.851 TL (devamı halinde her ay)
Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak 1.078 TL (Her çalışan için)
İş güvenliği uzmanını çalıştırmamak. 5.390 TL
İşyeri hekimi çalıştırmamak 5.390 TL
Diğer sağlık personeli çalıştırmamak 2.695 TL
Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak 1.078 TL (Her çalışan için)
İşyeri sağlık ve güvenlik biriminini kurmamak 1.617 TL
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını SGK’ya bildirmemek. 2.156 TL

Kimler mesleki eğitim almalıdır?
13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrasına göre Yönetmeliğin Ek-1’indeki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları ve aynı Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur. Diğer yandan işyerinin tehlike sınıfına bakılmaksızın Yönetmeliğin EK-1’indeki listede sayılan ve yapılacak veya yapılan işin tehlikeli veya çok tehlikeli olarak belirlenmesi, mesleki eğitim alma zorunluluğu için yeterlidir.

OSGB Nedir?
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere; iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere iş yeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis eder.
Ancak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar oldukları için OSGB’ler şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır.
30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli hizmeti almakla yükümlü olacak. Şirketler bu yükümlülüklerini, ilgili personeli kadrolarında bulundurarak veya bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) alarak karşılayabilirler. Alınması gereken yasal minimum hizmet süresi şirketin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre değişkenlik gösterir.

Firmanızın Hizmetleri Nelerdir
Hizmetlerimiz…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Güvenliği Uzmanı Belgeli Mühendis A veya B sınıfı
İş yeri hekimliği sertifikalı doktor,
Yardımcı sağlık personeli Acil Tıp Teknisyeni,İşyeri Hemşiresi vb hizmetleri.
İlkyardım Eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi,
Mesleki Yeterlilik Eğitimleri ve Belgelendirme hizmeti,
Temel Yangın Eğitimi,
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı,
Risk Değerlendirmeleri ve Acil Durum Planları
Çalışanların zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilmesi,
Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılması,
Sağlık taramaları,portör muayeneleri ve aşı uygulamaları,
Hijyen eğitimleri
Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanlar için rapor düzenlenmesi,
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Sisteminin oluşturulması,
Sağlık ve Güvenlik Planlarının hazırlanması,
İş Sağlığı ve Güvenliği konularında rehberlik ve danışmanlık gibi alanlarda
Sizlere hizmet vermekten mutluluk duyacağız

Bizim İçin Önemlisiniz İşinizi Şansa Bırakmayın.

İletişim