Ekolistosgb

İşyeri Hekimliği

İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. İşyeri Hekiminin görevleri Rehberlik Hizmetleri, Risk Değerlendirmesi, Sağlık Gözetimi, Eğitim-Bilgilendirme ve Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği başlıkları altında toplanır ve aşağıdaki gibi özetlenebilir. Daha detaylı bilgi için 20 Temmuz 2013 Resmi Gazete yayınlı “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”in 15., 16. ve 17. Maddelerin de işyeri hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları bölümünü inceleyebilirsiniz. İşyeri Hekiminin Görev Yetki ve Sorumluluklarıİşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamakih3 İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

Bizim İçin Önemlisiniz İşinizi Şansa Bırakmayın.

İletişim