Ekolistosgb

Bizim İçin Önemlisiniz

İşinizi Şansa Bırakmayın.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Nedir?

İş güvenliği; işyerlerinde, çalışanlara sağlıklı çalışma ortam sunmak, çalışanları çalışma ortamındaki olumsuz etkilerinden korumak, iş ile işçi arasındaki en iyi uyumu sağlamak, oluşabilecek riskler ile maddi ve manevi zararları tamamen engellemek veya en aza indirgemek, çalışma ve üretim verimini en üst seviyeye çıkarmaktır. Kısaca; işyerlerinde faaliyet gösterilen iş nedeniyle oluşabilecek her türlü uzun ve kısa vadeli sağlık problemlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların tümüne verilen isimdir.

Ülkemizde iş güvenliği kavramı, sadece işyeri ile ilgili olarak düşünülmekte ancak dünya genelinde ücretli veya ücretsiz yapılan her türlü işi kapsamaktadır.

Türkiye’de önceden “işçi sağlığı ve iş güvenliği” olarak bilinen bu kavram, 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile “iş sağlığı ve güvenliği” olarak tanımlanmakta olup kısaca İSG olarak adlandırılır.

4857 sayılı İş Kanunu Madde 82. – Bu kanuna göre işverenler; sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.

İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların nitelikleri, sayısı, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

OSGB Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanının iş yerlerindeki görevleri Rehberlik, Risk Değerlendirmesi, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim, Bilgilendirme ve…

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15.maddesi işverenin; İşe girişlerde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan…

İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. İşyeri Hekiminin görevleri Rehberlik Hizmetleri, Risk Değerlendirmesi…

İşyeri hekimi ile birlikte çalışır. Diğer sağlık personelinin görevleri İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi…

Bizim İçin Önemlisiniz İşinizi Şansa Bırakmayın.

İletişim