Ekolistosgb

Mobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri

Sağlık Taramaları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15.maddesi işverenin;
İşe girişlerde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına ve işyeri hekiminin ön gördüğü periyodik aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılmasını ve sağlık raporlarını hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.
Çalışan personellerin sağlığını takip etmek ve kayıt altına almak için iş yeri hekimlerinin işverenden talep ederek azami yapılması gereken mevzuatın gereği olan tahlil ve tetkiklerin
1- AKCİĞER GRAFİSİ
2- HEMOGRAM TAHLİLİ
3- TAM İDRAR TAHLİLİ
4- İŞİTME TESTİ (Odiometre)
5- SOLUNUM FONKSİYON TESTİ
6- AÇLIK KAN ŞEKERİ
7- KAN GRUBU
8- GÖZ MUAYENESİ(Otorafraktometre ile)
9- PORTÖR TETKİKLERİ

10-KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ (AST/ALT/GGT)
11-BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ (ÜRE/KREATİNİN)
12-HEPATİT B TESTİ
13-SEROLOJİK TETKİKLER
14-İDRARDA VE KANDA, KURŞUN-TOLUEN-FENEOL
15-VANİL MANDELİK ASİT
16-HİPURİK ASİT
17- DİĞER TETKİK VE TAHLİLLER

İŞÇİ PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ
İş yerlerinde çalışanlara ilk işe girişte alınan sağlık raporu yetmeyecek, periyodik zamanlarda (çok tehlikeli iş yerlerinde yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde üç yılda bir) sağlık muayenesi olmak zorundadır. Eğitimi sağlanmış kalifiyeli personel istihdam etmenin yanında çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları ve ilerde oluşabilecek meslek hastalıkları tespit edilerek çalışanın maksimum verimliliğinin sağlanması hem yasal bir zorunluluk hem de iş kalitesi ve performansı açısından çok önemlidir.
MOBİL SAĞLIK ARACI
Mobil sağlık aracı, mobil sağlık hizmetleri için özel olarak üretilmiş olup içerisinde mobil sağlık tarama araçlarını barındırır.Mobil sağlık aracı kişilerin yerinde sağlık hizmeti almasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Mobil sağlık hizmetleri uygulamasının özellikle gerekli kanunlarla da desteklenmesinden sonra bu yönde hizmetler artırılmış olup bu da mobil sağlık araçlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mobil sağlık araçları çeşitli firmalar tarafından değişik modellerdeki araçlar içerisine gerekli olan mobil sağlık tarama araçlarının yerleştirilmesi esası çerçevesinde üretilir.
Mobil sağlık aracı içerisinde;

Röntgen cihazı
Odiyometri cihazı
Bilgisayarlı radyografi cihazı
Solunum fonksiyonu test cihazı gibi araçlar bulunmaktadır.
Bu yönden bakıldığında mobil sağlık hizmetleri aşağıdaki hizmetleri içerir;

Akciğer grafiği çekme
Akciğer grafiği görüntüleme
Göz muayenesi
İşitme testleri
İdrar testi
Kan alma
Karaciğer fonksiyon testi
EKG
Solunum fonksiyon testi
Tetanoz aşıları
Hepatit tetkikleri
Gibi pek çok sağlık hizmeti verilmektedir.

Bizim İçin Önemlisiniz İşinizi Şansa Bırakmayın.

İletişim