Ekolistosgb

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanının iş yerlerindeki görevleri Rehberlik, Risk Değerlendirmesi, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği olmak üzere bölümlendirilir.

Rehberlik :

İşsağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek İşyerinde meydana gelen işkazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak. İşyerinde meydana gelen ancakölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak İşyerinde yapılançalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak Tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmaküzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazasıve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

Risk değerlendirmesi:

İşsağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, Risk değerlendirmesi sonucunda alınmasıgereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma ortamı gözetimi:

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde işsağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. İşyerinde kaza, yangın veya patlamalarınönlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasıçalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Bizim İçin Önemlisiniz İşinizi Şansa Bırakmayın.

İletişim