Hizmetlerimiz


Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak ,22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren İlkyardım Yönetmeliği uyarınca çalışmaktadır.
İlkyardım Yönetmeliği Gereği;
Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak üzere, "Temel İlkyardım Eğitimi" almış ilkyardımcının bulunması gereklidir.

  • Zorunlu Temel İlkyardım eğitimi toplam 2 gün olmak üzere asgari 16 saat düzenlenir
  • İlkyardımcı sertifikaları ve İlkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi 3 yıldır
  • İlgili yönetmelik gereği halihazırda ilkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 295 ' nci maddesi hükmü işletilmektedir.